Mitigation
Poll
ท่านพึงพอใจกับเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงไหน ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

share small การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

4. ขยะรีไซเคิล..ยิ่งแยกเก่ง…ยิ่งมีมูลค่า

000 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

013 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ คือ การนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวอย่างขยะรีไซเคิล

แก้ว  สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้

014 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

1. ขวดแก้วดี จะถูกนำมาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่ ขวดแม่โขง ขวดน้ำปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดาวันเวย์ ขวดน้ำดื่มชูกำลัง ขวดยา ขวดน้ำอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสียหาย จะถูกนำกลับเข้าโรงงานเพื่อนำไปล้างให้สะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า “Reuse”

2. ขวดแก้วแตก ขวดที่แตกหักบิ่นชำรุดเสียหายจะถูกนำมาคัดแยกสี ได้แก่ ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา และขวดแก้วสีเขียว จากนั้นนำเศษแก้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยเบื้องต้นจะเริ่มแยกเศษแก้วออกมาตามสีของ เอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียด ใส่น้ำยากัดสีเพื่อกัดสีที่ติดมากับขวดแก้ว ล้างให้สะอาดแล้วนำส่งโรงงานผลิตขวดแก้ว เพื่อนำไปหลอมใหม่

ตัวอย่างแก้วที่นำมารีไซเคิล

ขวดแม่โขงกลม/แบน ขวดแบล็ค-เลเบิ้ล ขวดแบล็คแคท
ขวดแสงทิพย์กลม/แบน ขวดเบียรื์ช้าง/สิงห์ ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
ขวดเบียร์สิงห์ ขวดน้ำปลา ขวดน้ำส้มสายชู
ขวดมิดไวด์ต้า ขวดน้ำอัดลมเล็ก/ใหญ่ ขวดโซดาสิงห์
ขวดโซดาวันเวย์ เศษแก้วแดง (สีชา) เศษแก้วเขียว
เศษแก้วขาวใส/ขาวขุ่น ขวดแบนเล็ก/ใหญ่ ขวดยาฆ่าแมลงเล็ก/ใหญ่
ขวดไวน์ ขวดยาปอนด์ ขวดเล็กชั่ง

 

กระดาษ   เป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุด เพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติ โดยปกติกระดาษจะมีระยะเวลาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ประมาณ 2-5 เดือน แต่ถ้าถูกทับถมอยู่ในกองขยะจนแน่นไม่มีแสงแดด อากาศและความชื้น สำหรับจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ก็อาจต้องใช้เวลาถึง 50 ปีในการย่อยสลาย ดังนั้นเราจึงควรแยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พลาสติก แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้

015 2 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

1. พลาสติกที่คงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting Plastic) เป็นพลาสติกที่แข็งตัวด้วยความร้อนแบบไม่ย้อนกลับ สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ได้โดยทำให้แข็งตัวด้วยความร้อนในแม่แบบ และเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถหลอมเหลวได้อีก พลาสติกในกลุ่มนี้จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได้”

2.ลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเทอร์โมพลาสติก (Thermosetting) เป็นพลาสติกที่หลอมตัวด้วยความร้อน และกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง พลาสติกชนิดนี้จัดเป็นวัสดุประเภท “รีไซเคิลได้” เพื่อให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการนำสัญลักษณ์มาใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ดังนี้

สัญลักษณ์

ชนิดพลาสติก

การใช้งาน

ตัวอย่าง

PE1 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล PETE(Polyethylene terephthalate ethylene) ขวดเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช  img1 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล
 PE2 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล HDPE(High-Density Polyethylene ) ขวดบรรจุนม น้ำดื่ม เครื่องสำอาง แชมพู สบู่เหลว ถุง Shopping หรือ retail bags  img2 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล
 PE3 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล PVC(polyvinyl chloride) พลาสติกห่อเนื้อสัตว์ อุปกรณ์การแพทย์ (medical tubing)  img3 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล
 PE4 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล LDPE (Low Density Poly Ethylene) ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง ขวดน้ำยาซักแห้ง img4 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล
 PE5 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล PP(Polypropylene) ขวดซอสมะเขือเทศ ภาชนะบรรจุเนยเทียม ขวดยา อุปกรณ์การแพทย์ (medical tubing) img5 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล
 PE6 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล PS(Polystyrene) กล่องใส่ CD กล่องอาหารสะดวกซื้อ รวมทั้งกล่องโฟม ถ้วยน้ำ จานอาหาร ภารชนะบรรจุไข่ img6 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล
 PE7 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล พลาสติกอื่นๆ เป็นพลาสติกอื่นๆ นอกเหนือจากพลาสติกทั้ง 6 ประเภท พบมากมายหลายรูปแบบ เช่น สันรองเท้า ปากกา  img7 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

โลหะ ที่สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ ได้มีดังนี้

  1. เหล็ก ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม
  2. ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดี นำกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้ โดยการทำเป็นพระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่
  3. ทองแดง นำกลับมาหลอมทำสายไฟใหม่ได้อีก
  4. สแตนเลส นำกลับมาหลอมทำช้อนส้อม กระทะ หม้อ
  5. ตะกั่ว นำกลับมาหลอมใหม่ทำฟิวส์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างวัสดุรีไซเคิล

เหล็กหนาพิเศษ เหล็กตะปู เหล็กเครื่อง
เหล็กหนา/บาง เหล็กเส้น 1 นิ้ว เหล็กขี้กลึง
เหล็กย่อย เหล็กหล่อชิ้นเล็ก/ใหญ่ ลวดสลิง
เหล็กซอยสั้น เหล็กเส้น 5-6 หุน กระป๋อง
ทองแดงเส้นเล็ก/ใหญ่ ทองเหลืองบาง/หนา ตะกั่วอ่อน/แข็ง
ตะกั่วสังกะสี ทองแดงเผา ขี้กลึงทองเหลือง
สแตนเลส แบตเตอรี่ขาว/ดำ/มอเตอร์ไซค์

021 การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

อลูมิเนียม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  1. อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ
  2. อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันน้ำ กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์

ตัวอย่างอลูมิเนียมที่นำมารีไซเคิล

อลูมิเนียมบาง/หนา อลูมิเนียมเส้น อลูมิเนียมฉาก
อลูมิเนียมผ้าเบรก อลูมิเนียมกระป๋องยา อลูมิเนียมมู่ลี่
อลูมิเนียมหม้อน้ำ อลูมิเนียมฝาจุกแกะ อลูมิเนียมไฟ
อลูมิเนียมจั๊บ อลูมิเนียมมุ้งลวด อลูมิเนียมแผ่นเพจ
อลูมิเนียมไส้ทองแดง อลูมิเนียมอัลลอยด์ อลูมิเนียมล้อแม็ก
อลูมิเนียมลูกสูบ อลูมิเนียมกระป๋องเครื่องดื่ม เช่น โค้ก เบียร์ อลูมิเนียมกระทะไฟฟ้า

next การจัดการขยะ : ขยะรีไซเคิล

……………………………………………………….


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง