ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

Language : English

By Mixabest - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9820288
By Mixabest – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9820288

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use: IPPU) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการอุตสาหกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์ และจากส่วนที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก โดยทั่วไปแล้ว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมมาจากกิจกรรมหลายส่วน โดยเฉพาะกระบวนการอุตสาหกรรมที่วัตถุดิบมีการแปรสภาพทางกายภาพและทางเคมี ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างกระบวนการผลิต ดังนี้ ก๊าซคาร์บอรไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอน (HFCs) และ เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งประเภทแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดังรูปด้านล่าง

กิจกรรมการเผาไหม้ในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจาก IPCC, 2006; ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.
กิจกรรมการเผาไหม้ในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจาก IPCC, 2006; ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,GHG Emission Sources

Tags:

Menu Title