พลังงานคลื่น (นวัตกรรมการจัดหาพลังงาน)

Language : English

Source: http://www.tidalenergy.eu/tidal_stream_systems.html
พลังงานคลื่น; แหล่งภาพ: http://www.tidalenergy.eu/tidal_stream_systems.html

ระบบพลังงานคลื่น เป็นการใช้พลังงานกลจากคลื่นทะเลเพื่อหมุนใบพัดที่ติดตั้งใต้น้ำซึ่งคล้ายกับการใช้กระแสลมหมุนกังหัน วิธีการนี้มีการนำไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวิธีการที่ราคาถูกและมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยกว่าวิธีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ

“กังหันน้ำ” เหล่านี้มีคุณสมบัติเหมือนกังหันลมในสมัยปัจจุบันละทำหน้าที่ได้เหมือนกันเพียงแต่ทำงานอยู่ใต้น้ำ ซึ่งใบพัดจะหมุนโดยอาศัยคลื่นทะเลแทนที่จะใช้ลมในการหมุน ซึ่งลักษณะของใบพัดจะมีสั้นและแข็งแรงกว่าเพื่อให้ทนทานต่อแรงกดดันที่เกิดจากคลื่นทะเลได้ และทิศทางของกังหันสามารถปรับได้อัตโนมัติเพื่อให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพที่สุด

เทคโนโลยีนี้ทำงานได้ดีที่สุดในบริเวณที่คลื่นมีขาดใหญ่เช่น ชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์และชายฝั่งของประเทศอังกฤษเพราะเป็นบริเวณที่มีคลื่นลูกใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งนี่เป็นบริเวณที่มีการทำงานวิจัยและมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม“กังหันน้ำ”เหล่านี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1 เมกกะวัตต์ที่ต้นทุนการผลิตประมาณ 1.8-3.2 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

 

Source:

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title