การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด

Language : English

6.5.2 cfl-87175_960_720

 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการและควบคุมปริมาณการใช้พลังงาน อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคืออุปกรณ์ที่ให้ผลลัพธ์การทำงานมากกว่าด้วยพลังงานเท่ากัน หรือให้ผลลัพธ์การทำงานเท่ากันด้วยพลังงานน้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดไฟ (CFL) ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ร้อนแบบธรรมดา (1/3 ถึง 1/5) ในการผลิตแสงปริมาณเท่ากัน จึงถือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (IEA)

การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดที่บ้าน

 • วิธีประหยัดไฟในบ้าน
 • ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
 • เปิดให้ลมพัดเข้ามาในบ้าน
 • เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ
 • กันไม่ให้แสงแดดส่อง
 • ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน
 • ใช้พัดลมเพดานที่ช่วยประหยัดไฟ
 • ใช้พัดลมตั้งโต๊ะ
 • เลือกเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟ
 • ติดตั้งซ่อมบำรุงหรือเพิ่มฉนวนกันความร้อนภายในบ้าน
 • ใช้เครื่องหรี่ไฟ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อลมไม่มีรอยรั่ว
 • ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

Categories: Energy,Sustainable Living

Tags:

Menu Title