การใช้เตาเผาขยะเพื่อจัดการขยะและของเสีย

Language : English

Info G_Waste Management_1
แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

วิธีจัดการขยะและของเสียด้วยการใช้เตาเผาขยะนิยมใช้ในประเทศที่มีพื้นที่ทำหลุมฝังกลบจำกัด ประชาชนสามารถใช้เตาเผาขยะขนาดเล็กสำหรับกำจัดขยะในบ้านได้ ส่วนเตาเผาขยะขนาดใหญ่ใช้สำหรับกำจัดขยะในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะปนเปื้อน เช่น ขยะจากโรงพยาบาล และขยะอันตรายจากโรงงาน แต่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป (ดูเรื่องมลพิษทางอากาศ) อย่างไรก็ตาม กระบวนการเผาขยะสมัยใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและยังปล่อยสารไดออกซินน้อยกว่าเตาผิงในบ้านและการปิ้งบาร์บีคิว โดยใช้กันอย่างแพร่หลายในเดนมาร์ก เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพแต่ใช้ต้นทุนสูง

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Sustainable Living,Waste

Tags:

Menu Title