การสะสมประจุแบตเตอร์รี่เหลวโดยใช้แรงโน้มถ่วง (นวัตกรรมการจัดหาพลังงาน)

Language : English

Source: http://inhabitat.com/mits-new-liquid-battery-charges-with-gravity-like-an-hourglass/ - 6 June 16
การสะสมประจุแบตเตอร์รี่เหลวโดยใช้แรงโน้มถ่วง; แหล่งภาพ: http://inhabitat.com

มหาวิทยาลัย MIT ได้ออกแบบต้นแบบของแบตเตอร์รี่เหลวที่สามารถสร้างประจุสะสมโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกที่สามารถปรับอัตราการสร้างประจุได้โดยการปรับองศาการเอียงของแบตเตอร์รี่ดังกล่าวได้

ในการใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของโลก นักวิจัยจากสถาบัน MIT ได้ออกแบบแบตเตอร์รี่เหลวที่ทำหน้าที่เหมือนนาฬิกาทราย ซึ่งแบตเตอร์รี่อาศัยแรงโน้มถ่วงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมในเรื่องของความเรียบง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกและนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดนี้ในการสร้างระบบการจัดเก็บไฟฟ้าของเครือข่ายแจกจ่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้

แม้ว่านี่จะเป็นแค่ช่วงของการพิสูจน์แนวคิด แต่ทีมนักวิจัยมั่นใจว่าสามารถสร้างตัวต้นแบบที่สามารถทำงานได้จริง แบตเตอรี่เหลวชนิดนี้พัฒนาครั้งแรกในช่วงปี 2513 อิเล็กตรอนระจุบวกและประจุลบเก็บในรูปของเหลวและแยกโดยใช้เมมเบรน ซึ่งในอดีตการเพิ่มการจัดเก็บประจุต้องใช้แท็งก์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บสารละลายข้นของอนุภาคที่มีประจุอยู่ การเพิ่มขนาดของระบบดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระบบปั๊ม ลิ้น และแท็งก์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีราคาแพงและประสิทธิภาพการทำงานลดลง

รูปแบบระบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นโดยสถาบัน MIT เป็นการแทนที่ความซับซ้อนด้วยความเรียบง่ายของระบบปั๊มที่สามารถสร้างพลังงานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกที่สามารถปรับอัตราการสร้างประจุได้โดยการปรับองศาการเอียงของแบตเตอร์รี่ดังกล่าว การออกแบบนี้เป็นการรวมส่วนประกอบของแบตเตอร์รี่เหลวและแห้งเข้าด้วยกัน แนวคิดนี้เป็นการออกแบบที่อยู่ระหว่างกลางของแบตเตอร์รี่เหลวและแห้งและมีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อนและมีความเป็นไปได้ที่สามารถผลิตด้วยเครื่องสามมิติได้

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title