ลูปกรายจากเศษไม้ (นวัตกรรมป่าไม้)

Language : English

รัฐบริติชโคลัมเบียในประเทศแคนาดาเป็นแหล่งอุปทานที่สำคัญของลูกปรายจากเศษไม้ที่มีคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จัดการอย่างยั่งยืน ลูกปรายจากเศษไม้ผลิตจากการอัดเส้นไยของเศษไม้ด้วยแรงดันซึ่งเศษไม้ดังกล่าวได้มาจากไม้ซุงที่โค่นเพราะโดนแมลงศัตรูพืชหรือเป็นเศษไม้จากโรงงานผลิตไม้ การผลิตลูกปรายเศษไม้ดังกล่าวเป็นการขจัดความต้องการด้านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเผาเศษไม้และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชด้วย

Source: http://www.naturallywood.com/forest-products-species/product-types/biomass-wood-pellets
ลูปกรายจากเศษไม้; แหล่งภาพ: www.naturallywood.com

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title