ถ่าน Biochar (นวัตกรรมการเกษตร)

Language : English

Source: http://www.greeninnovation.co.uk/new/900/15/biochar.html - 6 June 16
ถ่าน Biochar

 

ถ่าน  เป็นวัสดุที่คล้ายถ่าน Charcoal สร้างโดยการให้ความร้อนชีวมวลภายใต้สภาพที่ไม่มีอากาศหรือมีปริมาณออกซิเจนน้อย โดยวัสดุนี้ใช้ในการดักและจัดเก็บคาร์บอนได้ เพราะถ่านเป็นของแข็งที่มีความเสถียรและอุดมไปด้วยคาร์บอน ดังนั้นมันจึงสามารถใช้ในการกักคาร์บอนไว้ในดินได้ Biochar ยังสามารถใช้ในการปรับปรุงสภาพดินได้ด้วย โรงงานจัดการสิ่งปฏิกูลในประเทศเยอรมันใช้ความร้อนเพื่อผลิตถ่าน Biochar ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะโรงงานดังกล่าวมีสถานะเป็นคาร์บอนสุทธิติดลบและสามารถกักเก็บคาร์บอนได้แทนที่จะปล่อยไปหมุนเวียนในบรรยากาศ

Biochar ของเสียจากเกษตร; แหล่งภาพ: www.biochar.org
Biochar ของเสียจากเกษตร; แหล่งภาพ: www.biochar.org

 

แหล่งภาพ:

 

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title