ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน (นวัตกรรมการเกษตร)

Language : English

5.4.3 Agriculture_2
ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน; แหล่งภาพ: www.greeninnovation.co.uk

ขยะอาหารต่างๆ เช่น อาหารเหลือทิ้ง สามารถปดปล่อยก๊าซมีเทนได้ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง การทำปุ๋ยหมักคือการเปิดให้เศษอาหารเหล่านี้เจอกับก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดก๊าซมีเทนและยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่มีประโยชน์ละอุดมด้วยสารอาหารซึ่งสามารถนำไปใช้ในกองปุ๋ยได้ ปัจจุบันหน่วยงานรัฐหลายแห่งมีการแจกจ่ายถังสำหรับทำปุ๋ยหมักหรือเสนอการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าในการเลี้ยงไส้เดือน นอกจากนี้กองทำปุ๋ยหมักสามารถทำได้โดยมีราคาไม่แพงอีกด้วย

 

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title