ช้อนส้อมที่กินได้ (นวัตกรรมขยะและของเสีย)

Language : English

HOMEMADE EDIBLE UTENSILS; Photo source: http://inhabitat.com
ช้อนส้อมที่กินได้; แหล่งภาพ: http://inhabitat.com

เราทุกคนทราบดีว่าช้อนส้อมพลาสติกเป็นสามารถสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ของผู้ประกอบการ Narayana Peesapaty จึงมีคนให้ความสนใจมาก บริษัทของ Peesapaty ชื่อ Bakeys ได้สร้างรายได้มากกว่าสี่เท่าของเป้าหมายเริ่มต้นของโครงการซึ่งมีมูลค่า 20,000 ดอลลาห์สหรัฐฯ โดยวัสดุที่นำมาทำเป็นช้อนส้อมทำมาจากแป้ง น้ำ และเกลือ ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ ซึ่งประโยชน์ของนวัตกรรมนี้เป็นการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนในชีวิตประจำวัน

 

Source:

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title