แนวคิด 6R: reinvent/rethink, refuse, reduce, reuse/repair, recycle, replace/rebuy

Language : English

6R: reinvent/rethink, refuse, reduce, reuse/repair, recycle, replace/rebuy
6R: reinvent/rethink, refuse, reduce, reuse/repair, recycle, replace/rebuy; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

 

คิดใหม่ ทำใหม่ (Rethink/Reinvent): พิจารณาและตั้งคำถามต่อพฤติกรรมการบริโภค

ประชาชนควรพยายามสร้างความแตกต่าง โดยเริ่มจากตั้งคำถามกับตัวเองว่า สินค้าที่จะซื้อมีความจำเป็นสำหรับเราจริงๆ หรือไม่ ในอนาคตจะได้ใช้มันอีกหรือเปล่า สินค้าชนิดนี้รีไซเคิลได้ไหม (Green Triangle Blog, 2012) คำถามเหล่านี้เป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่เราควรจะถามตัวเองทุกวัน และด้วยการใช้เวลาทำความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง ประชาชนจะเริ่มมีความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งความตระหนักนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรม ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของพวกเขาด้วย

 

ปฏิเสธ (Refuse): เลือกที่จะไม่สร้างขยะเพิ่ม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดจำนวนขยะคือการไม่สร้างขยะเพิ่ม แต่ไม่ได้หมายถึงให้หยุดบริโภคสินค้าทั้งหมด แต่ให้หยุดบริโภคสินค้าบางชนิด ตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าบางชนิดที่ทำให้เกิดขยะมากกว่าประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องซื้อแอปเปิลทุกครั้งที่ไปตลาด แต่อาจไม่ได้รับประทานแอปเปิลเหล่านั้นและต้องทิ้งมันในที่สุด เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อาจตัดสินใจเลิกซื้อแอปเปิลซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะลดลง นอกจากนี้บางคนอาจเลือกที่จะไม่ซื้อสินค้าเพราะคุณภาพของมัน เช่น อายุการเก็บรักษาสั้นหรือซ่อมยาก เพราะจรรยาบรรณของบริษัท เพราะสารเคมีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

 

ลดการใช้ (Reduce): เลือกที่จะลดจำนวนขยะ

วิธีลดปริมาณขยะง่ายๆ อีกวิธีคือ การลดการใช้ เราสามารถลดปริมาณวัสดุ สารพิษและขยะที่จะถูกส่งไปที่หลุมฝังกลบได้ด้วยวิธีเหล่านี้

  • ซื้อแต่ของที่จำเป็น โดยหลักเลี่ยงการซื้อของแบบฉับพลันไม่ได้ตั้งใจหรือซื้อของมากเกินไป
  • ซื้อสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือเติมใหม่ได้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ถ้วยกาแฟกระเบื้องแทนถ้วยกระดาษ
  • ซื้อสินค้าปริมาณมากหรือขนาดประหยัด เช่น ซื้อซีเรียลถุงใหญ่ขนาดประหยัดแทนถุงเล็กหลายๆ ถุงซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะมากกว่า
  • หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าปริมาณน้อยๆ หลายๆ อัน
  • เลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ร้อยกว่า เช่น เลือกซื้อสินค้าที่บรรจุในกล่องและไม่ได้ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้น (EPA, 2555). 

นำกลับมาใช้ใหม่/ซ่อมแซม (Reuse/repair) : เพิ่มอายุการใช้งานให้กับสินค้า

เราสามารถเพิ่มอายุการใช้งานให้กับสิ่งของได้โดยการนำกลับมาใช้ใหม่หรือซ่อมแซม ก่อนที่จะซื้อของใหม่ให้พิจารณาและให้การซื้อเป็นทางเลือกสุดท้าย เช่น เลือกใช้ขวดแก้วใส่ผักดองมาใช้สำหรับเก็บของแทนที่จะซื้อกล่องเก็บของอันใหม่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้กับสินค้า แม้แต่สินค้าที่ย่อยสลายได้ยังสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ด้วยการหมัก (LaPado-Breglia, 2554)

 

รีไซเคิล (Recycle): เปลี่ยนขยะเป็นวัตถุดิบใหม่

ผู้บริโภคสามารถรีไซเคิลขยะให้กลายเป็นวัตถุดิบเพื่อนำกลับมาใช้ในการผลิตสินค้าได้อีกครั้ง โดยการแยกประเภทขยะ เช่น กระป๋องอลูมิเนียมและพลาสติก ถึงแม้ว่าการรีไซเคิลขยะจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าการโยนขยะทิ้งลงถังไปเฉยๆ แต่ก็มีประโยชน์หลายอย่าง ข้อแรกคือการรีไซเคิลวัสดุใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตวัสดุขึ้นมาใหม่ทั้งหมด (National Recyling Coalition, 2554) นอกจากนี้ขยะเหล่านี้ยังไม่ต้องถูกฝังกลับในหลุมเพื่อให้เน่าเปื่อยและย่อยสลาย ทำให้มลพิษในอากาศและน้ำลดลง (Thibault, 2551) ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลัง ส่วนวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้มีหลายประเภท รวมถึงกระดาษ อะลูมิเนียม กรรไกรตัดหญ้า แก้วและพลาสติก น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว เหล็กกล้าและแบตเตอรี ผู้บริโภคสามารถรีไซเคิลวัสดุเหล่านี้ได้โดยแยกทิ้งขยะลงในถังขยะแต่ละประเภท จากนั้นขยะเหล่านี้จะถูกส่งไปที่สถานที่เก็บขยะรีไซเคิลและโรงงานแปรรูปขยะ

 

ซื้อแทน/ซื้อซ้ำ (Replace/Rebuy): เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้บริโภคสามารถส่งเสริมสินค้ารีไซเคิลได้ด้วยการซื้อสินค้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล (Wake Forest University, 2555) โดยมองหาฉลากบนหีบห่อที่แสดงเปอร์เซ็นของวัสดุรีไซเคิล ถ้าความต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้น ธุรกิจต่างๆ ก็จะมีแรงจูงใจในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถเลือกใช้สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนสินค้าเก่าที่เคยใช้ เพราะสินค้าเหล่านี้มักจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่า และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตด้วย

 

แหล่งข้อมูล:

The 6 Rs: making a sustainable impact

Categories: Sustainable Living,Waste

Tags:

Menu Title