นวัตกรรมห้องครัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (นวัตกรรมสิ่งก่อสร้าง/ที่พักอาศัย)

Language : English

Philips shows prototype concept for an ecologically friendly Green Cuisine kitchen; Photo source: http://www.wired.com
โปรโตไทป์ห้องครัวสีเขียวของ Philips; แหล่งภาพ: www.wired.com

แบรนด์ Philips ได้เปิดเผยแนวคิดต้นแบบของห้องครัวสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องครัวตามแนวคิดของบริษัทในอนาคตสนใจในเรื่องของโต๊ะเดี่ยวที่สามารถปรุงอาหารได้ตรงไหนบนพื้นผิวโต๊ะก็ได้โดยอาศัยเซนเซอร์ที่ให้ความความร้อนโดยตรงต้อหม้อหรือกระทะ นอกจากนี้ระบบของโต๊ะตัวนี้ยังรวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ระบบจัดการเศษอาหารใต้โต๊ะ หรือสามารถปลูกสมุนไพรบนโต๊ะได้อีกด้วย

Source: http://www.greeninnovation.co.uk/new/915/15/green_kitchen.html

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title