อาคารที่พึ่งพลังงานจากตัวเอง (นวัตกรรมสิ่งก่อสร้าง/ที่พักอาศัย)

Language : English

อาคารที่พึ่งพลังงานจากตัวเอง; แหล่งภาพ: www.epo.org
อาคารที่พึ่งพลังงานจากตัวเอง; แหล่งภาพ: www.epo.org

ช่วงเปลี่ยนผ่านของอาคารสีเขียวที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องการพลังงานจะไม่สำเร็จหากโครงสร้างดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่สุดหรือต้องสามารถผลิตพลังงานเพื่อใช้ในอาคารเองได้ และสามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้กลับคืนการไฟฟ้า ดังนั้นเทคโนโลยีเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมจึงเป็นเทคโนโลยีที่เป็นความเป็นไปได้ที่สุดรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ควบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปในตัวอาคาร

อาคารสูงจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งใบพัดบนดาดฟ้าอาคารเนื่องจากการที่มีกระแสลมบนตลอดเวลา ใบพัดจึงสามารถหมุนเพื่อสร้างพลังงานได้ในปริมาณพอสมควรเทียบกับความต้องการพลังงานของอาคาร พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่แพร่หลายเพื่อทดลองสร้างพลังงานทางเลือกสำหรับอาคาร หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถพบได้ทั้งบนดาดฟ้าอาคารและบริเวณด้านหน้าอาคาร หรือแม้กระทั่งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าแบบใสที่ใช้เป็นกระจกอาคารหรือช่องรับแสงก็ได้

หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นเช่น การควบรวมใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ CIS tower ประเทศอังกฤษ อาคารดังกล่าวผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากถึง 180,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงในหนึ่งปี และมีใบพัดที่ผลิตพลังงานได้ถึงหนึ่งในสิบของความต้องการพลังงานของอาคารได้อีกด้วย

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title