คอนกรีตพลาสติกรีไซเคิล (นวัตกรรมสิ่งก่อสร้าง/ที่พักอาศัย)

Language : English

5.4.7 Plastic-Conc1
คอนกรีตผสมพลาสติกรีไซเคิล แหล่งภาพ: http://inhabitat.com

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า คอนกรีตไม่ใช่วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นนวัตกรรมใดๆที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ย่อมเป็นที่ต้องการ ดังนั้นสถาปนิกและวิศวกรชื่อ Henry Miller ได้พัฒนากระบวนการทำคอนกรีตที่มีส่วนประกอบเป็นเม็ดพลาสติกถึง 2 ใน 3 ส่วน ซึ่งมีความแข็งแรงเท่ากับคอนกรีตที่ใช้ในปัจจุบัน

โดยปกติแล้วคอนกรีตจะมีองค์ประกอบของทราย กรวด และหินบดรวมกันประมาณร้อยละ 60-75 ซึ่งกระบวนการที่คิดค้นขึ้นโดยนาย Henry Miller เป็นการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนในการผลิตคอนกรีต โดยกระบวนการนี้เป็นการลดการฝังกลบหรือเผาขยะพลาสติก และ เพิ่มประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยการหลีกเลี่ยงการใช้กรวดหรือทรายที่ต้องผ่านการทำเหมือง ทั้งนี้อิฐคอนกรีตดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ทนทานความดันได้ 3000 ถึง 5000 psi ด้วย

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Adaptation,Green Innovations

Tags:

Menu Title