กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility)

Language : English

3.5.1.5 gef_logoกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ถูกก่อตั้งขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ในปี 2535 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งได้ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และระดมเงิน 75,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการต่างๆ เกือบ 4,000 โครงการ นอกจากนี้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกยังเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆ สถาบันระหว่างประเทศ องค์กรประชาสังคม และภาคเอกชน 183 แห่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกด้วย

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกทำหน้าที่เป็นกลไกทางการเงินให้กับอนุสัญญาเหล่านี้

  • อนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ (CBD)
  • อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
  • อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs)
  • อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)
  • อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท
  • กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีสาร

ถึงแม้ว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมโลกจะไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (MP) แต่ก็สนับสนุนการปฏิบัติตามพิธีสารฉบับดังกล่าวในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.thegef.org/gef/whatisgef

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Global Navigators

Tags:

Menu Title