เตือนหลายพื้นที่ระวังพายุฤดูร้อน-ฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตกบางแห่ง

 

EyWwB5WU57MYnKOuiC2PTMBvecd05ARC3hysMxilHeZJK2qUY3E8ip

 

 

หลายพื้นที่ระวังพายุฤดูร้อน-ฝนฟ้าคะนอง อีสานตอนบนจนถึงตอนกลาง กลุ่มฝนปานกลางถึงหนัก เริ่มก่อตัวในตอนเช้า ก่อนช่วงเย็น ไปตกในภาคกลางตอนบน รวมถึงฝั่งตะวันตกของประเทศ กทม.-ปริมณฑล ร้อน ฟ้าหลัวตอนกลางวัน มีฝน-ลมกระโชกแรงเล็กน้อย

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. จากการตรวจสอบระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี ร่วมกับเดอะเวตเตอร์ คอมพานี พบว่า ในช่วงวันนี้ถึงวันที่ 21 เม.ย. ยังคงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งการแผ่ลงมานี้จะมาเจอกับอากาศร้อนที่อยู่ในพื้นที่ จึงเกิดเป็นพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ดังนั้นประชาชนต้องระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วย

ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมในเช้านี้ พบว่า มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองกระจายตัวในหลายจุดบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคค่อนข้างหนาตา โดยภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฟ้าคะนอง บริเวณทางตอนบน และฝั่งตะวันออกของภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก เป็นเมฆชั้นต่ำ และเมฆชั้นสูง ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนส่วนมากบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาค ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูง และภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นต่ำ และเมฆชั้นสูง ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวทั่วทั้งภาค ปิดท้ายที่ภาคใต้ มีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นต่ำ ตรวจพบกลุ่มฝนส่วนมากทางตอนบน และตอนล่างของภาค

สำหรับการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้ พบว่าตั้งแต่ในช่วงเช้า พบการก่อตัวของกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักบริเวณภาคอีสานตอนบนจนถึงตอนกลาง บริเวณหนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และพบกลุ่มฝนประปรายบริเวณภาคกลางตอนล่าง ส่วนช่วงสายถึงเที่ยง กลุ่มฝนกระจายตัวเป็นวงกว้างทั้งในบริเวณภาคอีสาน และภาคตะวันออก โดยเน้นตกหนักในบริเวณอุดรธานี สกลนคร ขณะที่ช่วงบ่าย กลุ่มฝนในภาคอีสาน และภาคตะวันออกลดลง เหลือเพียงในบริเวณภาคอีสานตอนล่าง และบริเวณจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แต่กลุ่มฝนจะย้ายไปเน้นตกในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศที่จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ก่อนที่ช่วงเย็น กลุ่มฝนจะตกในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ไล่ยาวลงมาจนถึงฝั่งตะวันตกของประเทศ ตั้งแต่พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา อ่างทอง หลังจากนั้นช่วงค่ำถึงดึกฝนจะค่อยๆ ซาและหยุด

ส่วนอุณหภูมิในเช้าวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน อุณหภูมิสูงสุดช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ 30 – 31 องศาเซลเซียส แต่จากฝนที่คาดว่าจะตกลงมาค่อนข้างเยอะในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้ในช่วงบ่าย อุณหภูมิไม่สูงมากนักบางพื้นที่สูงสุดอยู่เพียง 35 – 36 องศาเซลเซียสเท่านั้น ในขณะที่ภาคอื่นๆ ก็ลดลงจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ 1 – 2 องศาเซลเซียส ภาคเหนือ ภาคกลาง สูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 41 – 42 องศาเซลเซียส

ภาพรวมสภาพอากาศทั่วไทยรายภูมิภาค

ภาคเหนือ อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 42 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเล็กน้อยบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ แต่ในช่วงสุดสัปดาห์จะมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้น อุณหภูมิต่ำสุด 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

Categories: News

Menu Title