10 ความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ที่คุณรู้แล้วจะอึ้งว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหน

10 ความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ที่คุณรู้แล้วจะอึ้งว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหน

cef8c8a4bf9525c77fbd4b65cd080ca5Centurury-soleil-AN

1 A single tree can absorb CO2 at a rate of 48 lb. per year.ต้นไม้ 1 ต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 21.78 กิโลกรัมต่อปี

2 Trees act as natural pollutionfilters by absorbing pollutants through the stomates in leaf surfaces.ต้นไม้ทำหน้าที่เป็นตัวกรองมลพิษทางธรรมชาติโดยการดูดซับสารพิษผ่านกระเปาะในพื้นผิวใบ

3 Trees lower temperature by transpiring water and shading surfaces.ต้นไม้ช่วยทำให้อุณหภูมิลดลงโดยการคายน้ำและให้ร่มเงา

1trOldest and healthiest tree

4 Trees reduce heat sinks. Heat sinks are 6-19 degrees F warmer than the surrounding area.ต้นไม้ช่วยลดการตกลงของความร้อน การตกลงของความร้อนอยู่ที่  6-19 ฟาเรนไฮต์ซึ่งอุ่นกว่าบริเวณโดยรอบ

5 Trees reduce erosion.ต้นไม้ช่วยลดการกัดกร่อน

girl-hugging-tree treehugger-682_1092928a

6 An acre of trees absorbs enough CO2 over one year to equal the amount produced by driving a car 26,000 miles. 1 เอเคอร์ของต้นไม้เพียงพอที่จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่าหนึ่งปี ซึ่งเท่ากับจำนวนคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการขับรถ 26,000 ไมล์

7 Trees provide food and wildlife habitats.ต้นไม้เป็นแหล่งของอาหารและถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า

8 Planting trees remains one of the cheapest, most effective means of drawing excess CO2 from the atmosphere.การปลูกต้นไม้เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ตุ้นทุนต่ำที่สุด เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการดูดซับก๊าซคาร์ไดออกไซด์จำนวนมากจากบรรยากาศ

DSC03946 watermarkbiggest_trees_on_road

9 Trees recharge ground water and sustain stream flow. ต้นไม้ช่วยอุ้มน้ำได้ดิน รักษาไว้ซึ่งการไหลของไอน้ำ

10 One large tree strategically placed in a yard can replace 10 room-size air conditioners operating 20 hours per day.ต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านสามารถแทนที่ เครื่องปรับอากาศที่ทำงานในห้องขนาด 10 ห้องตลอด 20 ชั่วโมง ต่อวัน

 

แปลภาษาไทยโดย นายอิทธิกร วงศ์แพทย์ นิสิตฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่มา  Arborenvironmentalalliance

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arborenvironmentalalliance.com/carbon-tree-facts.asp

สืบค้นข้อมูลวันที่ 21 กันยายน 2558 / Retrieved on 21st September 2015

Categories: Domestic News,News

Tags: ,

Menu Title