‘ธรรมศาสตร์’ประกาศเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยไทยติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์

ภาพการติดตั้งโซลาร์รูฟของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาพการติดตั้งโซลาร์รูฟของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต; แหล่งภาพ: http://www.thaitribune.org/contents/detail/308?content_id=22361&rand=1472350074

 

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ — อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 00:00:56 น.

ปัญหาโลกร้อนที่นับวันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสภาพภูมิอากาศโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว เป็นแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำติดตั้ง “ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร” ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวอย่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เห็นความสำคัญพลังงานสะอาด
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันหาทางแก้ไข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงมี นโยบายมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยโครงการที่ใหญ่ที่สุดก็คือโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ หรือ “ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร” ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยตั้งเป้าติดตั้งให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 15 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560
ด้าน ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสาเหตุสำคัญที่สุดมาจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมัน ที่ปล่อยคาร์บอนออกสู่อากาศ เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และนำมาซึ่งปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะนี้ สำหรับประเทศไทยผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ การใช้ไฟฟ้าของเราทุกครั้งจึงเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ไม่เกิดคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก ซึ่งในส่วนแรกนั้น ติดไปแล้ว 0.563 เมกะวัตต์โดยภายในปี 2559 นี้จะติดตั้งโซลาร์รูฟที่ผลิตไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์ และภายในปี 2560 ซึ่งจะติดตั้งได้อีก 9 เมกะวัตต์ รวมเป็น 15 เมกะวัตต์ โดยตั้งเป้าติดแผงโซลาร์เซลล์ที่หลังคาทุกอาคารรวมถึงทางเดินที่มีหลังคาด้วย
อาจารย์ปริญญากล่าวต่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด 3 อันดับแรกเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคือ โคบีคอลเลจ 30 เมกะวัตต์, แอริโซนายูนิเวอร์ซิตี 24 เมกะวัตต์ และแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี 16 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะผลิตได้ 15 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 4 ของโลก และในปีนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะติดตั้งโซลาร์รูฟที่ผลิตไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์ จะทำให้ธรรมศาสตร์ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเอเชียที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในมหาวิทยาลัย โดยมากกว่ามหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 5 เมกะวัตต์
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้ไฟฟ้าปีละประมาณ 70 ล้านหน่วย ตกปีละประมาณ 350 ล้านบาท เฉลี่ยเท่ากับวันละประมาณ 190,000 หน่วย ดังนั้น โครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละ 75,000 หน่วย ซึ่งถือเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในมหาวิทยาลัยได้ถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนอกจากช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ในแง่ของการประหยัดงบประมาณนั้นก็ยังช่วยได้มากเช่นกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา กล่าว
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และบริหารศูนย์รังสิต มธ. กล่าวว่า นอกจากการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ศูนย์รังสิตแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีแผนงานเตรียมขยายพื้นที่การติดตั้งหลังคาโซลาร์ไปยังศูนย์ต่างๆ ทั้งหมด ได้แก่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์พัทยา และศูนย์ลำปาง ตามลำดับ อย่างที่ท่าพระจันทร์ เราตั้งใจว่าจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ได้ 100% ในปี 2560 ส่วนที่อื่นๆ ก็จะทยอยติดไปให้ได้ 100% เช่นกัน และด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลังงานและความยั่งยืน ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศต่อไป
“การติดตั้งโซลาร์รูฟในครั้งนี้นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นได้รับความร่วมมือจากบริษัท โซลาร์ตรอนเอ็นเนอร์ยี่ 3 ในการร่วมมือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดย 10% ของค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ จะหักเข้ามาที่กองทุนของมหาวิทยาลัยที่จัดการเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เพื่อนำมาสนับสนุนพลังงานสะอาด มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมไทยปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณสมบัติผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับตามแนวคิด ‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน'” อาจารย์ปริญญากล่าวปิดท้าย.

 

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/tpd/2496200

Categories: Domestic News,Environ Network,News,University

Tags: ,

Menu Title