โครงการการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ศูนย์รู้รักษ์มาบอำมฤตและโรงจอดรถเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Solar rooftop_Map Amarit
โครงการการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ศูนย์รู้รักษ์มาบอำมฤตและโรงจอดรถเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โครงการการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ศูนย์รู้รักษ์มาบอำมฤตและโรงจอดรถเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พัฒนาโดยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีเป้าหมายในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่ศูนย์รู้รักษ์มาบอำมฤตและในพื้นที่สำนักงานของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะใช้ทดแทนไฟฟ้าจากระบบสายส่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทางเทศบาลตำบลมาบอำมฤตใช้ตามปกติบริเวณพื้นที่ของเทศบาลมาบอำมฤต โดยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของอาคารศูนย์รู้รักษ์มาบอำมฤต ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย และคาดการณ์ว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนย์รู้รักษ์มาบอำมฤตภายในเดือน กรกฎาคม 2559

สำหรับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของโรงจอดรถเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการ และหาผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งต่อไป โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการติดตั้งภายในเดือนตุลาคม 2559

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการเท่ากับ 28 tCO2e/y หรือคิดเป็น 196 tCO2e/y ตลอดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตของโครงการ 7 ปี

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: http://tver.tgo.or.th/2015/thai/project2_detail.php?id=78

Categories: Community,Environ Network

Tags: ,

Menu Title