แบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้ง ทรงดาวกระจาย

Seokheun Sean Choi ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ด้านคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมไฟฟ้าจาก Binghamton University รัฐนิวยอร์ก ร่วมกับ นักศึกษา 2 คน พัฒนาแบตเตอรี่ใช้ แล้วทิ้งแบบใหม่นี้มีรูปทรงพับ เหมือนดาวกระจายนินจา ซึ่งเป็น อุปกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่ สามารถทำงานโดยเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในน้ำสกปรกเพียงไม่กี่หยด

โดยก่อนหน้านี้ ผศ.ดร. Choi ได้พัฒนาแบตเตอรี่แบบกระดาษพับ มีรูปร่างคล้ายกับกล่องไม้ขีดไฟ 4 อัน วางซ้อนกันมีกำลังการผลิตไฟต่ำ สำหรับแบตเตอรี่รุ่นดาวกระจาย นินจานี้ มีความกว้างประมาณ 2.5 นิ้ว มีกำลังไฟฟ้าจากเดิมที่เคยผลิตได้ อยู่ในระดับนาโนวัตต์ เพิ่มขึ้นเป็น ระดับไมโครวัตต์ และมีแรงดันไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น โดยมีแบตเตอรี่ขนาด เล็ก 8 ตัวเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม บริเวณตรงกลางจะมีปากทางเข้า และมีหน้าสัมผัสไฟฟ้าอยู่ที่จุดของ แต่ละด้าน หลังจากที่หยดน้ำสกปรกลงไปที่ปากทางเข้าแล้ว สามารถเลื่อน เปิดออกให้เป็นเหมือนจานร่อน จะทำให้ เซลล์เชื้อเพลิงทั้งแปดตัวทำงาน ปัจจุบัน แบตเตอรี่รุ่นดาวกระจายนินจาสามารถ ใช้กับหลอดไฟ LED ได้นานประมาณ 20 นาทีหรือสามารถใช้เป็นพลังงานสำหรับ ไบโอเซนเซอร์อื่นๆ รวมถึง การทดสอบ การตั้งครรภ์ และการทดสอบเอชไอวี เป็นต้น

stnews_July_2016_11

ภาพ: แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้งรูปแบบ ใหม่ที่พับเหมือนดาวกระจายนินจา สามารถให้พลังงานไบโอเซนเซอร์ (ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับโดยอาศัย สารชีวภาพ) และอุปกรณ์ขนาดเล็ก อื่นๆ

แบตเตอรี่ที่ขายในเชิงการค้านั้นมี ราคาค่อนข้างสูงสำหรับการนำมาใช้งาน ผศ.ดร. Choi พยายามพัฒนาแบตเตอรี ให้มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาต่ำ โดยแบตเตอรี่ขนาดไม้ขีดรุ่นแรกมีราคา เพียง 5 เซ็นต์ ส่วนแบตเตอรี่ดาวกระจาย นินจาใหม่นี้มีราคาแพงมากขึ้นคือ ประมาณ 70 เซนต์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ไม่เพียงแต่ใช้กระดาษกรอง ยังใช้ผ้า – คาร์บอนสำหรับเป็นขั้วบวกรวมถึงแผ่น ทองแดง โดยทีมนักวิจัยยังคงพัฒนา ประสิทธิภาพแบตเตอรีต่อไปและยังคง ตั้งเป้าหมายเดิมคือการผลิตแบตเตอรี่ ระดาษล้วนที่มีกำลังไฟสูงและมีราคาต่ำ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

รายงานข่าววิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์

Categories: News

Menu Title