ภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเผยพื้นที่ภัยพิบัติฟุกุชิมะที่ถูกกลืนโดยธรรมชาติ

ภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเผยพื้นที่ภัยพิบัติฟุกุชิมะที่ถูกกลืนโดยธรรมชาติ Never-Before-Seen Images Reveal How The Fukushima Exclusion Zone Was Swallowed By Nature

Polish photographer Arkadiusz Podniesinski travelled to the site of the Fukushima nuclear disaster last month to see the location with his own eyes. When he obtained permits to enter the roughly 20km (12.5 mile) Exclusion Zone, he was confronted with a scene similar to one from a post apocalyptic film. Podniesinski previously photographed the area around the 1986 Chernobyl nuclear disaster. ช่างภาพชาวโปแลนด์ Arkadiusz Podniesinski ได้เดินทางไปยังพื่นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่พังพินาศเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อที่จะเห็นที่ตั้งด้วยตาของเขาเอง เมื่อเขาได้รับการอนุญาตที่จะเข้าไปได้คร่าวๆ 20กิโลเมตร (12.5 ไมล์) ของพื้นที่ที่ถูกกันไว้ เขาได้เผชิญกับฉากที่เหมือนภาพยนต์เรื่องหนึ่งที่มีการเปิดเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้านี้ Podniesinski ได้บันทึกภาพในพื้นที่รอบๆเชอร์เนอบิลที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินิวเคลียร์เมื่อปี 1986
“It is not earthquakes or tsunami that are to blame for the disaster at the Fukushima Daiichi nuclear power station, but humans,” writes Podniesinski on his website. He undertook the project so that he could draw his “own conclusions without being influenced by any media sensation, government propaganda, or nuclear lobbyists who are trying to play down the effects of the disaster, and pass on the information obtained to as wider a public as possible.” “มันไม่ใช่แผ่นดินไหวหรือสึนามิที่เราจะโทษว่าเป็นสาเหตุของภัยพิบัติที่ สถานีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุจิมะ ไดอิจิ แต่เป็นมนุษย์” Podniesinski เขียนลงในเว็บไซต์ของเขา เขารับภาระในโครงการ ดังนั้นเขาสามารถร่างเอกสารของเขาได้สำเร็จโดยปราศจากการถูกจูงใจโดยการรับรู้จากสื่อมวลชล ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล หรือนักรณรงค์ที่สนับสนุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กลุ่มคนซึ่งพยายามที่ลดความสำคัญของผลกระทบของภัยพิบัติ และส่งต่อข้อมูลที่ได้รับให้แพร่หลายในสาธารณะเท่าที่จะเป็นไปได้”

Categories: Global News,News

Menu Title