ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Language : English

georgiacoal.adapt.1190.1
ก๊าซ CO2 จากการปลดปล่อยผ่านกิจกรรมของมนุษย์โดยตรง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่ทำหน้าที่กักความร้อนไม่ให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น ก๊าซ CO2 จะถูกปลดปล่อยผ่านกิจกรรมของมนุษย์โดยตรง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปลดปล่อยจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เช่น การหายใจของสิ่งมีชีวิต และการระเบิดของภูเขาไฟ

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี 2538 - 2556, แหล่งภาพ: องค์การนาซ่า (NASA), ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.
ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี 2538 – 2556, แหล่งภาพ: องค์การนาซ่า (NASA), ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

จากรูป ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นถึงค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเกิน 300 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 (ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2)

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศโลก
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศโลก

จากรูป แสดงถึงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยรายเดือนในชั้นบรรยากาศโลกที่วัดจากพื้นผิวมหาสมุทรทั่วทุกมุมโลก เส้นกราฟสีม่วง แสดงให้เห็นถึงค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกวัดทุกๆ วันที่ 15 ของในแต่ละเดือน กราฟสีน้ำเงิน แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกวัดเป็นรอบฤดู ในเดือนธันวาคม 2558 โลกของเรามีค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 401.62 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประวัติการณ์ตั้งแต่มีการบันทึกมา (NOAA)

เชื่อมไปยัง: ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติทั่วโลก
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติทั่วโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,Observed Changes

Tags:

Menu Title