ความร้อนในมหาสมุทร

Language : English

 

Global Ocean heat
ความร้อนในมหาสมุทรส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใรภูมิภาคต่างๆ (Global Ocean heat)

 

มหาสมุทรของเรามีความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยความร้อนช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ จึงทำหน้าที่ในการควบคุมเสถียรภาพของระบบสภาพภูมิอากาศของโลกแต่ละปีและทศวรรษ  เช่น รูปแบบปรากฏการณ์ทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างปรากฏการณ์เอลนิโน่ (El Niño) และ ความผันผวนของรูปแบบสภาพภูมิอากาศในคาบสมุทรแปซิฟิก (The Pacific Decadal Oscillation: PDO) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 20-30 ปี ความร้อนและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะสั้นดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆ พายุไซโคลนในเขตร้อนชื้น และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล รวมไปทั้งแนวปะการัง และการประมงของมนุษย์

 

แนวโน้มค่าความร้อนในมหาสมุทรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2558
แนวโน้มค่าความร้อนในมหาสมุทรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 – 2558, แหล่งภาพ: องค์การนาซ่า (NASA), ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

 

จากรูป แสดงให้เห็นถึงค่าความร้อนในมหาสมุทรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เส้นสีแดง แสดงถึงค่าความร้อนในมหาสมุทรโดยเฉลี่ยซึ่งวัดจากระดับน้ำทะเลจาก 0-700 เมตร และเส้นสีน้ำเงิน แสดงถึงค่าความร้อนในมหาสมุทรโดยเฉลี่ยซึ่งวัดจากระดับน้ำทะเลจาก 0-2,000 เมตร แสดงให้เห็นถึงมหาสมุทรมีค่าความร้อนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Kennedy, 2015)

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,Observed Changes

Tags:

Menu Title