Browsing: Ecotourism

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิดต่างๆ มาใช้ ได้แก่ ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม รับรู้ถึงสิทธิและความเชื่อของชนพื้นเมืองในพื้นที่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคน ในแง่ของการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นทางออกระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ การสร้างอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับความยากจนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แหล่งข้อมูล: The International Ecotourism Society (2015) What is Ecotourism?. Retrieved from http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism

ไม่สนับสนุนธุรกิจฟอกเขียว อย่าเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหนังสือนำเที่ยวไปเสียหมด เพราะธุรกิจท่องเที่ยวบางแห่งเป็นธุรกิจฟอกเขียวที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาหรือสร้างภาพลักษณ์ว่ารับผิดชอบต่อสังคมโดยการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ แล้วดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่ควรสนับสนุนธุรกิจเช่นนี้ ใช้หนังสือนำเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนการเดินทางให้อ่านหนังสือนำเที่ยวหลายๆ เล่ม หรืออาจหาข้อมูลหนังสือนำเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต จนกระทั่งเจอเล่มที่น่าสนใจและมีคุณภาพ และใช้หนังสือนำเที่ยวเล่มนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทางก่อนการเดินทางจริง สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยการพักในโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมประเภทให้ที่พักกับอาหารเช้า (B&Bs) โฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay) ห้องเช่า และที่พักที่คนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ และรับประทานอาหารพื้นเมืองในร้านอาหารท้องถิ่น แทนการพักในเครือโรงแรมของต่างประเทศ ปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากที่พัก ก่อนออกจากที่พักให้ปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ แล็ปท็อป อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอื่นๆ เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังเสียบปลั๊กอยู่จะยังกินไฟเมื่อปิดเพียงสวิทช์ไฟ ใช้บริการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหลายแห่งอ้างว่าได้ทำประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น และเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจที่จะใช้บริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริง ให้มองหาใบรับรองจากองค์กรอิสระหรือองค์กรตรวจสอบ ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจสีเขียว ธุรกิจหลายแห่งพร้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจทำว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม หรือแนะนำสิ่งที่พวกเขาควรทำ จะทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านั้นทบทวนและอาจเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากกลัวว่าจะเสียลูกค้าหรือต้องการดึงดูดลูกค้าเพิ่ม รับประทานอาหารพื้นเมือง ให้รับประทานอาหารที่ใช้ส่วนผสมจากในท้องถิ่น จะเป็นอาหารประเภทใดก็ได้เพียงแค่มีส่วนประกอบที่ผลิตในท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นมักจะมีรถชาติดีกว่า และเป็นหลักพื้นฐานของการเคลื่อนไหวสโลวฟู้ด (Slow Food) ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารพื้นเมือง นอกจากนี้อาหารที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องขนส่งเป็นระยะทางไกลๆ ขณะเดียวกันให้ระวังการรับประทานอาหารด้วย เพราะอาจมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และถูกจับมาอย่างผิดกฎหมาย และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้ส่วนผสมที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งต้องเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรเข้มข้น เพราะอยู่นอกเขตภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ใช้การขนส่งสาธารณะ หากทำได้ให้เลือกใช้การขนส่งสาธารณะแทนการนั่งแท็กซี่หรือรถเช่า ใช้รถโดยสารหรือรถไฟแทนการนั่งเครื่องบิน เดินทางด้วยรถโดยสารหรือเรือข้ามฟาก…
Menu Title