Green Innovations

สวนลอยน้ำสเวล (Swale) แม่น้ำฮัดสัน นครนิวยอร์ก; แหล่งภาพ: inhabitat.com

สวนลอยน้ำสเวลจะจัดแสดงในแม่น้ำฮัดสัน นครนิวยอร์กในฤดูร้อนนี้ สวนลอยน้ำแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยแมร์รี แมติงลี ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องการแสดงการออกแบบที่โดดเด่น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย ภายในสวนลอยน้ำจะเป็น ‘ป่าอาหาร’ ที่มีผักและผลไม้หลากหลายชนิด แหล่งข้อมูล: http://inhabitat.com/nyc/nycs-first-floating-food-forest-to-hit-the-hudson-river-this-summer/
คอนกรีตที่ซ่อมแซมตัวเอง โดยเฮนดริก จองเกอร์; แหล่งภาพ: www.epo.org

คอนกรีตที่ซ่อมแซมตัวเองได้มีส่วนประกอบเป็นแบคทีเรียที่ผลิตหินปูนโดยอาศัยอาหารที่ผสมในคอนกรีต อากาศและน้ำที่จะมาเป็นองค์ประกอบของการสร้างหินปูนเมื่อโครงสร้างคอนกรีตแตก หินปูนที่ผลิตจากแบคทีเรียในคอนกรีตจะซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยตัวเองได้ เฮนดริก จองเกอร์ (Hendrik Jonkers) นักจุลชีววิทยาที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของแบคทีเรีย ซึ่งเขาได้หาทางพัฒนาความแข็งแรงของคอนกรีตโดยใช้หลักการเดียวกับการสร้างมวลกระดูกของเซลล์กระดูกในร่างกายมนุษย์ วิธีการที่เขาคิดค้นคือการประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่ผลิตหินปูนเพื่อใช้ในการอุกรอยรั่วหรือรอยแตกของคอนกรีต แบคทีเรียชนิดนี้มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่มีความเป็นด่างสูงใกล้บริเวณภูเขาไฟและมีความเหมาะสมกับงานและสามารถอยู่ในสภาพจำศีลมากถึง 200 ปี มันจะเริ่มทำการซ่อมแซมคอนกรีตเมื่อเกิดรอยแตกและได้รับน้ำ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมสะพาน อุโมงค์หรือกำแพง ซึ่งใช้คอนกรีตเป็นองค์ประกอบ โดยคอนกรีตถือว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างซึ่งกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้างมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณร้อยละ 7-12 ต่อปี …
5.4.7 Plastic-Conc14x6

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า คอนกรีตไม่ใช่วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นนวัตกรรมใดๆที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ย่อมเป็นที่ต้องการ ดังนั้นสถาปนิกและวิศวกรชื่อ Henry Miller ได้พัฒนากระบวนการทำคอนกรีตที่มีส่วนประกอบเป็นเม็ดพลาสติกถึง 2 ใน 3 ส่วน ซึ่งมีความแข็งแรงเท่ากับคอนกรีตที่ใช้ในปัจจุบัน โดยปกติแล้วคอนกรีตจะมีองค์ประกอบของทราย กรวด และหินบดรวมกันประมาณร้อยละ 60-75 ซึ่งกระบวนการที่คิดค้นขึ้นโดยนาย Henry Miller เป็นการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนในการผลิตคอนกรีต โดยกระบวนการนี้เป็นการลดการฝังกลบหรือเผาขยะพลาสติก และ…
5.4.7 Self-powered buildings4x6

ช่วงเปลี่ยนผ่านของอาคารสีเขียวที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องการพลังงานจะไม่สำเร็จหากโครงสร้างดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่สุดหรือต้องสามารถผลิตพลังงานเพื่อใช้ในอาคารเองได้ และสามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้กลับคืนการไฟฟ้า ดังนั้นเทคโนโลยีเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมจึงเป็นเทคโนโลยีที่เป็นความเป็นไปได้ที่สุดรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ควบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปในตัวอาคาร อาคารสูงจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งใบพัดบนดาดฟ้าอาคารเนื่องจากการที่มีกระแสลมบนตลอดเวลา ใบพัดจึงสามารถหมุนเพื่อสร้างพลังงานได้ในปริมาณพอสมควรเทียบกับความต้องการพลังงานของอาคาร พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่แพร่หลายเพื่อทดลองสร้างพลังงานทางเลือกสำหรับอาคาร หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถพบได้ทั้งบนดาดฟ้าอาคารและบริเวณด้านหน้าอาคาร หรือแม้กระทั่งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าแบบใสที่ใช้เป็นกระจกอาคารหรือช่องรับแสงก็ได้ หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นเช่น การควบรวมใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ CIS tower ประเทศอังกฤษ อาคารดังกล่าวผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากถึง 180,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงในหนึ่งปี และมีใบพัดที่ผลิตพลังงานได้ถึงหนึ่งในสิบของความต้องการพลังงานของอาคารได้อีกด้วย แหล่งข้อมูล: https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/green-construction.html - 6…
Philips shows prototype concept for an ecologically friendly Green Cuisine kitchen; Photo source: http://www.wired.com

แบรนด์ Philips ได้เปิดเผยแนวคิดต้นแบบของห้องครัวสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องครัวตามแนวคิดของบริษัทในอนาคตสนใจในเรื่องของโต๊ะเดี่ยวที่สามารถปรุงอาหารได้ตรงไหนบนพื้นผิวโต๊ะก็ได้โดยอาศัยเซนเซอร์ที่ให้ความความร้อนโดยตรงต้อหม้อหรือกระทะ นอกจากนี้ระบบของโต๊ะตัวนี้ยังรวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ระบบจัดการเศษอาหารใต้โต๊ะ หรือสามารถปลูกสมุนไพรบนโต๊ะได้อีกด้วย Source: http://www.greeninnovation.co.uk/new/915/15/green_kitchen.html
5.4.6_1 How-to-make-edible-utensils-that-you-can-eat-after-you-use-them-VIDEO-edible-spoons-1020x610

เราทุกคนทราบดีว่าช้อนส้อมพลาสติกเป็นสามารถสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ของผู้ประกอบการ Narayana Peesapaty จึงมีคนให้ความสนใจมาก บริษัทของ Peesapaty ชื่อ Bakeys ได้สร้างรายได้มากกว่าสี่เท่าของเป้าหมายเริ่มต้นของโครงการซึ่งมีมูลค่า 20,000 ดอลลาห์สหรัฐฯ โดยวัสดุที่นำมาทำเป็นช้อนส้อมทำมาจากแป้ง น้ำ และเกลือ ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ ซึ่งประโยชน์ของนวัตกรรมนี้เป็นการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนในชีวิตประจำวัน Source: http://inhabitat.com/how-to-make-edible-utensils-that-you-can-eat-after-you-use-them-video/
Menu Title