Green Innovations

Source: http://inhabitat.com/the-new-raw-turns-plastic-waste-into-valuable-raw-material/ - 6 June 16http://www.interiorsection.com/the-new-raw-plastic-workshop-in-syros-investigates-sustainable-solutions-to-plastic-pollution/

ทุกฤดุร้อน เกาะหลายแห่งในประเทศกรีซจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นำขวดพลาสติกเข้ามาและลงเอยด้วยการเป็นขยะบนหาดทรายและในสิ่งแวดล้อมซึ่งขวดพลาสติกถือว่าเป็นขยะที่เลวร้ายที่สุด ดังนั้นจึงมีทีมงานของกรีกที่จัดตั้ง The New Raw เป็นโครงการริเริ่มและเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่หาวิธีการที่ยั่งยืนในการจัดการขยะพลาสติก โดยใช้เทคนิคการประดิษฐ์แบบดิจิตัลเพื่อลดขยะพลาสติก โครงการที่ประสบความสำเร็จเช่น โครงการ RE_STOOL ที่เป็นการอัดขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆ โครงการ MISSING PART เพื่อการรีไซเคิลพลาสติกกลับมาเป็นวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โครงการ PET for Pets ที่ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างบ้านแมวจรจัด…
Source: http://inhabitat.com/solar-roadways-are-coming-to-historic-route-66/

ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐไอดาโฮออกแบบโดยใช้ชิ้นแผงโซลาร์ขนาดเล็กต่อกันและเคลือบด้วยกระจก ภายในชิ้นส่วนดังกล่าวจะประกอบด้วยตัวประมวลผลขนาดเล็กที่สื่อสารได้กับแผลควบคุม ศูนย์ควบคุม และกับรถที่วิ่งอยู่ได้ พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์จะนำไปใช้กับ LED ที่แสดงเส้นทางจราจรหรือนำไปใช้ในการให้ความร้อนกับพื้นถนนเพื่อละลายหิมะหรือน้ำแข็งที่เกาะถนน นอกจากนี้หน่วยของแผงโซลาร์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นชื้น จึงสามารถซ่อมแซมได้ง่ายเมื่อเสียหายและไม่ต้องรบกวนการจราจรมาก ทั้งนี้โครงการถนนพลังงานแสงอาทิตย์ดูจะเป็นโครงการริเริ่มที่น่าสนใจเมื่อแผงโซลาร์อัจฉริยะสามารถใช้ได้มากกว่าเป็นแค่ถนนแต่สามมารถทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นเมื่อนำไปติดตั้งในสนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล จนถึงรันเวย์สนามบิน แหล่งข้อมูล: http://inhabitat.com/solar-roadways-are-coming-to-historic-route-66/
Source: http://www.greeninnovation.co.uk/ford-solar-power-car.html - 6 June 16

ผู้ผลิตยานยนตร์ Ford ได้เปิดเผยรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่งานแสดง Las Vegas electronics ซึ่งแนวคิด Ford C-Max Solar Energi เป็นการควบรวมแผงโซลาร์บนหลังคารถที่สามารถเดินทางเป็นระยะทาง 21 ไมล์หรือประมาณ 6-7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จแบตเตอร์รี่เต็มที่ โดยรถคันนี้จะจอดในโรงรถที่ออกแบบคล้ายแว่นขยายเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังทดแทนอย่างสมบูรณ์ แหล่งข้อมูล: http://www.greeninnovation.co.uk/ford-solar-power-car.html- 6…
Source: http://www.greeninnovation.co.uk/new/929/15/combined_heat_power_units.html

หลักการพื้นฐานของการควบรวมหน่วยความร้อนกับหน่วยสร้างพลังงานคือ ปกติแล้วการผลิตพลังงานจะมีความร้อนเกิดขึ้นและในระดับการผลิตที่ใหญ่ขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้นมักถูกทิ้งให้สูญเปล่า ตัวอย่างเช่นสถานีผลิตพลังงานในปะเทศอังกฤษจะติดตั้งให้ยุ่กับหอทำความเย็นขนาดใหญ่ เพื่อให้ความร้อนที่เกิดขึ้นผสมในอากาศ อย่างไรก็ตามการที่จะส่งความร้อนที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการควบรวมหน่วยความร้อนกับหน่วยผลิตพลังงานในครัวเรือนเลยทำให้สามารถใช้ความร้อนส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ได้เช่น การต้มน้ำ เชื้อเพลิงและแหล่งความร้อนอีกหลายประเภทที่นำมาพิจารณาในการควบรวมหน่วยความร้อนกับหน่วยผลิตพลังงานได้ คุณสมบัติของแหล่งพลังงานเหล่านี้แบ่งได้ตามราคา ค่าความร้อน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกในการขนส่งหรือจัดเก็บ การบำรุงรักษาระบบ และระยะเวลาการใช้งานของระบบ แหล่งความร้อนหรือแหล่งเชื้อเพลิงบางชนิดถูกพิจารณาในการใช้ในการผลิตความร้อนเช่น ชีวมวล ก๊าซเชื้อเพลิงจากเศษไม้ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ หรือระบบที่ใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด…
5.4.3 Agriculture_2

ขยะอาหารต่างๆ เช่น อาหารเหลือทิ้ง สามารถปดปล่อยก๊าซมีเทนได้ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง การทำปุ๋ยหมักคือการเปิดให้เศษอาหารเหล่านี้เจอกับก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดก๊าซมีเทนและยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่มีประโยชน์ละอุดมด้วยสารอาหารซึ่งสามารถนำไปใช้ในกองปุ๋ยได้ ปัจจุบันหน่วยงานรัฐหลายแห่งมีการแจกจ่ายถังสำหรับทำปุ๋ยหมักหรือเสนอการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าในการเลี้ยงไส้เดือน นอกจากนี้กองทำปุ๋ยหมักสามารถทำได้โดยมีราคาไม่แพงอีกด้วย แหล่งข้อมูล: http://www.greeninnovation.co.uk/composting.html
Biochar ของเสียจากเกษตร; แหล่งภาพ: www.biochar.org

ถ่าน  เป็นวัสดุที่คล้ายถ่าน Charcoal สร้างโดยการให้ความร้อนชีวมวลภายใต้สภาพที่ไม่มีอากาศหรือมีปริมาณออกซิเจนน้อย โดยวัสดุนี้ใช้ในการดักและจัดเก็บคาร์บอนได้ เพราะถ่านเป็นของแข็งที่มีความเสถียรและอุดมไปด้วยคาร์บอน ดังนั้นมันจึงสามารถใช้ในการกักคาร์บอนไว้ในดินได้ Biochar ยังสามารถใช้ในการปรับปรุงสภาพดินได้ด้วย โรงงานจัดการสิ่งปฏิกูลในประเทศเยอรมันใช้ความร้อนเพื่อผลิตถ่าน Biochar ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะโรงงานดังกล่าวมีสถานะเป็นคาร์บอนสุทธิติดลบและสามารถกักเก็บคาร์บอนได้แทนที่จะปล่อยไปหมุนเวียนในบรรยากาศ แหล่งภาพ: http://www.greeninnovation.co.uk/new/900/15/biochar.html- 6 June 16 http://www.biochar.org/joomla/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=34&Itemid=33
Menu Title