Green Innovations

Source: http://www.naturallywood.com/forest-products-species/product-types/biomass-wood-pellets

รัฐบริติชโคลัมเบียในประเทศแคนาดาเป็นแหล่งอุปทานที่สำคัญของลูกปรายจากเศษไม้ที่มีคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จัดการอย่างยั่งยืน ลูกปรายจากเศษไม้ผลิตจากการอัดเส้นไยของเศษไม้ด้วยแรงดันซึ่งเศษไม้ดังกล่าวได้มาจากไม้ซุงที่โค่นเพราะโดนแมลงศัตรูพืชหรือเป็นเศษไม้จากโรงงานผลิตไม้ การผลิตลูกปรายเศษไม้ดังกล่าวเป็นการขจัดความต้องการด้านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเผาเศษไม้และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชด้วย แหล่งข้อมูล: http://www.naturallywood.com/forest-products-species/product-types/biomass-wood-pellets
Source: http://inhabitat.com/mits-new-liquid-battery-charges-with-gravity-like-an-hourglass/ - 6 June 16

มหาวิทยาลัย MIT ได้ออกแบบต้นแบบของแบตเตอร์รี่เหลวที่สามารถสร้างประจุสะสมโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกที่สามารถปรับอัตราการสร้างประจุได้โดยการปรับองศาการเอียงของแบตเตอร์รี่ดังกล่าวได้ ในการใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของโลก นักวิจัยจากสถาบัน MIT ได้ออกแบบแบตเตอร์รี่เหลวที่ทำหน้าที่เหมือนนาฬิกาทราย ซึ่งแบตเตอร์รี่อาศัยแรงโน้มถ่วงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมในเรื่องของความเรียบง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกและนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดนี้ในการสร้างระบบการจัดเก็บไฟฟ้าของเครือข่ายแจกจ่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้ แม้ว่านี่จะเป็นแค่ช่วงของการพิสูจน์แนวคิด แต่ทีมนักวิจัยมั่นใจว่าสามารถสร้างตัวต้นแบบที่สามารถทำงานได้จริง แบตเตอรี่เหลวชนิดนี้พัฒนาครั้งแรกในช่วงปี 2513 อิเล็กตรอนระจุบวกและประจุลบเก็บในรูปของเหลวและแยกโดยใช้เมมเบรน ซึ่งในอดีตการเพิ่มการจัดเก็บประจุต้องใช้แท็งก์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บสารละลายข้นของอนุภาคที่มีประจุอยู่ การเพิ่มขนาดของระบบดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระบบปั๊ม ลิ้น และแท็งก์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีราคาแพงและประสิทธิภาพการทำงานลดลง รูปแบบระบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นโดยสถาบัน MIT เป็นการแทนที่ความซับซ้อนด้วยความเรียบง่ายของระบบปั๊มที่สามารถสร้างพลังงานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกที่สามารถปรับอัตราการสร้างประจุได้โดยการปรับองศาการเอียงของแบตเตอร์รี่ดังกล่าว การออกแบบนี้เป็นการรวมส่วนประกอบของแบตเตอร์รี่เหลวและแห้งเข้าด้วยกัน…
Source:  http://www.tidalenergy.eu/tidal_stream_systems.html - 6 June 16

ระบบพลังงานคลื่น เป็นการใช้พลังงานกลจากคลื่นทะเลเพื่อหมุนใบพัดที่ติดตั้งใต้น้ำซึ่งคล้ายกับการใช้กระแสลมหมุนกังหัน วิธีการนี้มีการนำไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวิธีการที่ราคาถูกและมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยกว่าวิธีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ “กังหันน้ำ” เหล่านี้มีคุณสมบัติเหมือนกังหันลมในสมัยปัจจุบันละทำหน้าที่ได้เหมือนกันเพียงแต่ทำงานอยู่ใต้น้ำ ซึ่งใบพัดจะหมุนโดยอาศัยคลื่นทะเลแทนที่จะใช้ลมในการหมุน ซึ่งลักษณะของใบพัดจะมีสั้นและแข็งแรงกว่าเพื่อให้ทนทานต่อแรงกดดันที่เกิดจากคลื่นทะเลได้ และทิศทางของกังหันสามารถปรับได้อัตโนมัติเพื่อให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพที่สุด เทคโนโลยีนี้ทำงานได้ดีที่สุดในบริเวณที่คลื่นมีขาดใหญ่เช่น ชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์และชายฝั่งของประเทศอังกฤษเพราะเป็นบริเวณที่มีคลื่นลูกใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งนี่เป็นบริเวณที่มีการทำงานวิจัยและมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม“กังหันน้ำ”เหล่านี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1 เมกกะวัตต์ที่ต้นทุนการผลิตประมาณ 1.8-3.2 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง Source: http://www.tidalenergy.eu/tidal_stream_systems.html
Menu Title